top of page
IC-98_esityskuva_VAFT_julkaisuun_edited.jpg

Erikoinäytös

Markus Lepistö & IC-98

Lauantai 4.11.2023 14:00

Kino Diana, Humalistonkatu 3

Markus Lepistö on toiminut IC-98:n animaattorina ja kompostorina vuodesta 2008. Tämä erikoisnäytös keskittyy hänen rooliinsa ja työprosesseihinsa IC-98:n taiteessa.

IC-98 -animaatiot muodostuvat eri tietokoneanimaatiotekniikoista, jotka yhdistettynä lyijykynäpiirroskollaaseihin luovat hitaasti muuttuvan näkymän – animoidun piirroksen. Niiden maailmoja kansoittavat erilaiset symbolisia merkityksiä saavat elolliset ja elottomat objektit sekä eläimet, kuten lintuparvet. Luonnonilmiöt, kuten sumut, pilvet, savu ja vesi paljastavat tarinaa vaivihkaa.

 

Animaatioiden syntyprosessia ja konkreettista työnkulkua ei ole paljoa dokumentoitu. Tämä näytös toivottavasti avaa hieman tätä mysteeriä. Näytöksessä esitetään pääosa kaikista IC-98 -animaatioista kulissien takana -historiikkinä, joka koostuu testirenderöinneistä, kuten 3D-, piirros- ja pala- animaatiopätkistä, simuloiduista partikkeliatmosfääreistä ja lopullisista renderöinneistä. Näytöksessä havainnollistetaan myös, miten näkymien still-kollaaseja on kompositoitu ja ehostettu maskianimaatioiden sisällä liikkuvilla varjoilla, deformaatioilla, efekteillä ja muokkauksilla.

 

IC-98 -animaatioissa luonteenomaista on rauhallinen eteneminen, hidas muutos ja näkymien vaivihkainen evoluutio. Tässä esityksessä kuitenkin renderöityjä osasia ja valmiita animaatioita on nopeutettu tarpeen mukaan tavoitteena havainnollistaa sitä, mitä animaatioiden huomaamattomissa muutoksissa tapahtuu.

bottom of page