top of page
Untitled design(2)_edited.jpg

IC-98
vAFT 2023 JURY

Bio

IC-98 on 23-vuotias taiteilijakollektiivi, joka tuottaa taiteellisia julkaisuja, paikka- ja kontekstispesifejä projekteja ja interventioita, animaatioinstallaatioita sekä lyhytfilmejä. IC-98:n muodostavien Visa Suonpään ja Patrik Söderlundin taustat ovat kuvataiteessa ja kulttuurintutkimuksessa. Duolle on myönnetty valtion taidepalkinto vuonna 2009 ja vuonna 2015 kollektiivi edusti Suomea Venetsian biennaalissa. Kollektiivin töitä on ollut laajasti esillä museoissa, biennaaleissa ja festivaaleilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. IC-98 tekee usein yhteistyötä tieteentekijöiden ja muiden taidealan ammattilaisten kanssa.

IC-98 tunnetaan parhaiten animaatioista, jotka kuvaavat luonnon, ihmisen ja ilmaston pitkällä aikavälillä muokkaamia maisemia yhdistellen klassista piirustusta digitaalisiin tehosteisiin. Myyttiset, materiaaliset, faktuaaliset ja fiktionaaliset elementit punoutuvat – syvästi poliittisina, huolellisesti tutkittuina, käsikirjoitettuina ja toteutettuina – visuaalisiksi tarinoiksi, jotka esitetään avoimiksi jäävinä poeettisina narratiiveina. Teosten tunnelmassa vuorottelevat kriisin tunne, melankolia, hyväksyntä ja alistuva optimismi.

2010-luvulta lähtien IC-98 on käsitellyt töissään ympäristökriisiä ja hyödyntänyt taiteellis-poliittisia metodeja ratkaisujen keksimiseksi. Töissä on pyritty korvaamaan antroposentrinen maailmankuva sellaisilla keinoilla, jotka ottavat paremmin huomioon elollisen ja elottoman luonnon väliset suhteet.

bottom of page