top of page
Näyttökuva 2023-10-8 kello 12.23_edited.jpg

Rebecca Close

The Wife of Them All (2022)

23 min

Englanti, espanja, englannin- ja espanjankielinen tekstitys

VAFT Screening: Verkot

Sunnuntai 5.11.2023 16:00

Kino Diana, Humalistonkatu 3

The Wife of Them All seuraa eri maanosissa asuvaa perhettä, joka ylittää rajoja ja kritisoi hullua byrokratiaa ja epävarmaa työtä. Dokumenttielokuvan ja tieteisfiktion risteyskohtaan sijoittuva teos syventyy nykyaikaiseen "lisääntymispolitiikkaan" ryöstöjuonen kautta, joka käsittelee globaaleja hedelmällisyysmarkkinoita suhteessa maahanmuuton valvontaan. Teos yhdistelee estetiikassaan savianimaatiota, time-lapse-mikroskopiaa ja feminististä videotaidetta tutkiessaan sukupuolta ja biologista plastisuutta. Ihmiskasvojen ja -figuurin viettelevää voimaa vastustaen se rakentaa hahmonsa ennemmin tekstuurin, äänen ja suhteellisuuden kautta, vahvistaen "queer-verkostoa" niin tekniikkana kuin teemana.


Rebecca Close (s. 1987) on taiteilija, tutkija, elokuvantekijä ja runoilija, jonka teokset ulottuvat apokalyptisten ajallisuuksien tuolle puolen korostaen toimivia perheen, työn ja rakkauden rakenteita. Hän asuu tällä hetkellä Helsingissä ja tekee Koneen Säätiön rahoittamaa taiteellista väitöskirjatutkimusta queer-reproduktiosta Aalto-yliopistossa.

bottom of page